અરવલ્લી જિલ્લા ના મોડાસા તાલુકાના ટીંટોઇ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર માં કોરોના વેકસીન શરૂ કરવામાં આવ્યું

પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ટીંટોઈ ખાતે નું રસીકરણ કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો જેમાં કુલ 155 લાભાર્થીએ ૪૫ વર્ષથી ઉપરના 60 વર્ષ સુધીના કુલ કોમોરબીડ કન્ડિશન વાળા અને ૬૦ વર્ષથી ઉપરના લાભાર્થીઓ ફુટા ગામ માં વેકસીન નો લાભ લીધો હતો ખાંટ. સોમજી હુકાજી.ખાંટ કાંતાબેન કોદાભાઈ. ખાંટ અંજુબેન ભવાન ભાઈ ખાંટ સવિતાબેન નાનજીભાઈ.ને પણ કોરોના વેકસીન નો લાભ લીધો હતો
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ટીંટોઈ ઉપર ૪૫ વર્ષથી ૬૦ વર્ષના comorbidity ધરાવતા તેમજ ૬૦ વર્ષથી ઉપરના દરેક વ્યક્તિને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ટીંટોઈ ઉપર વેક્સિનેશન કરવામાં આવે છે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ટીંટોઈ માં અત્યાર સુધી માં 750 થી વધારે લોકો એ આ સેવા નો લાભ લીધો છે જેમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર નો તમામ સ્ટાફ રાકેશભાઈ. લલિતા બેન ને પણ ભારી માત્રા માં જહેમત ઉઠાવી હતી

અરવલ્લી. મોડાસા..

રિપોર્ટર.. ભરત ઠાકોર

વરદાન ઇન્ડિયા ન્યૂઝ🙏🙏

Share This:-

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *