જે અંતર્ગત અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા નગરપાલિકા દ્વારા હાલમાં એક નવી ઝુંબેશ હાથ ધરવામા આવી છે. કોરોનાની મહામારીમાં લોકોમાં વધુ કોરોના Read More

પર્યાવરણ જાગૃતિ, વૃક્ષારોપણ, સ્વચ્છતા અભિયાન, , દેશભક્તિ ગીતો, ભજનો, તેમજ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો રજૂ કરવામ મોડાસા-શુક્રવાર, અરવલ્લી જિલ્લામાં ભારતની આઝાદીના ૭પ Read More

सशक्त फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सेवा संकल्प फाउंडेशन ट्रस्ट , माधव जन कल्याण , आर ए यूनिवर्सल सौसाइटी , Read More

Translate »