અરવલ્લી જિલ્લા ના મોડાસા તાલુકાના ખેડૂતો ને ખેતીમાં રોવા નો વારો આવ્યો છે ત્યારે હાલ ચાલતા કોરોનો કાળ માં ગણેશપુરા કં

અરવલ્લી જિલ્લા ના મોડાસા તાલુકાના ખેડૂતો ને ખેતીમાં રોવા નો વારો આવ્યો છે ત્યારે હાલ ચાલતા કોરોનો કાળ માં ગણેશપુરા કંપા ના ખેડૂત પટેલ સંજયભાઈ ભવાન ભાઈ એ જણાવ્યું હતું કે હાલ તડબૂચ ની ખેતી માં આ વખતે સારા ભાવ ના મળતા તમામ ખેડૂતો ને રોવાનો વારો આવ્યો છે તયારે તડબૂચ ટેક્ટરો ભરી બેરા મૂંગા સ્કૂલો તેમજ ગરીબો અને આશ્રમ માં મફત આપી ખેડૂતો એ સેવા નો લાભ લીધો હતો એક તરફ સરકાર દ્વારા કોરોના કાળ માં ખાતર જેવા ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે અને ખેડૂતો ખેતીમાં સ્વખર્ચે પણ ના મળે તેવી પરિસ્થિતિ ઉભી થતા નાના ખેડૂતો ને હાલ ખેતી માં રોવાનો વારો આવ્યો છે

અરવલ્લી જિલ્લા ના મોડાસા તાલુકાના રિપોર્ટર.. ભરત ઠાકોર…વરદાન ઇન્ડિયા ન્યૂઝ

Share This:-

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *