અરવલ્લી જીલ્લા એલ.સી.બી.એ ફેકચર ગેંગ સામે ગુજરાત આતંકવાદ સંગઠિત અધિનિયમ મુજબ પ્રથમ ગુન્હો નોંધ્યો

અરવલ્લી જીલ્લા એલ.સી.બી.એ ફેકચર ગેંગ સામે ગુજરાત આતંકવાદ સંગઠિત અધિનિયમ મુજબ પ્રથમ ગુન્હો નોંધ્યો

અરવલ્લી જીલ્લા માં એલ.સી.બી.પોલીસ ઉપર હુમલા શહીત વિવિધ ગુન્હા માં સંડોવાયલી ફેક્ચર ગેંગ ના ચાર આરોપીયો પેકીના એક આરોપી દીપકલાલ શીવલાલભાઈ ઓડ રહેવાસી અમદાવાદ ને અરવલ્લી જીલ્લા એલ.સી.બી.પી.આઇ.સી.પી.વાધેલા અને ટીમે ઝડપી લઈ મોડાસા ટાઉન પોલીસે સ્ટેશન આરોપી વિરુદ્ધ ગુજરાત આતંકવાદ સંગઠિત અધિનિયમ પ્રમાણે પ્રથમ ગુન્હો નોંધ્યો છે

અરવલ્લી. મોડાસા..

રિપોર્ટર.. સલીમ ટીંટોઇયા

Share This:-

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *