અરવલ્લી ભીલોડાના ખોડંબા તથા બાયડના સાઠંબા ખાતે પ્રજાલક્ષી “સેવાસેતુ” કાર્યક્રમ યોજાયો

October 23, 2021 by No Comments

અરવલ્લી ભીલોડાના ખોડંબા તથા બાયડના સાઠંબા ખાતે પ્રજાલક્ષી “સેવાસેતુ” કાર્યક્રમ યોજાયો


ભિલોડા તાલુકાના ખોડંબામાં પ્રજાના ૩૧૧૭ અરજીઓમાંથી ૩૧૧૭ અરજીઓનો હકારાત્મક નિકાલ કરાયો


બાયડના સાઠંબા ૩૩૦૧ અરજીઓમાંથી ૩૩૦૧ અરજીઓનો હકારાત્મક નિકાલ કરાયો


મોડાસા-શુક્રવાર,
સમગ્ર રાજ્યમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રજાને પ્રજાલક્ષી યોજનાઓનો લાભ સતત મળતો રહે તેવા હેતુથી વહીવટમાં કાર્યક્ષમતા, પારદર્શકતા, સંવેદનશીલતા તથા જવાબદારીપણુંની બાબતને રાજ્ય સરકાર દ્વારા હાર્દ સમાન ગણેલ છે. તેથી તેને ધ્યાને લઈને રાજ્યના પ્રજાજનોના વ્યકતિગત પ્રશ્નો અને સેવાઓ તેમના રહેઠાણના નજીકના સ્થળે, એક જ દિવસે પ્રાપ્ત થાય. તે સંદર્ભે તાલુકા કક્ષાએ “સેવાસેતુ” કાર્યક્રમ યોજવાનું નક્કી કરાયું હતું.
જે અંતર્ગત અરવલ્લી જિલ્લામાં ૨૨ ઓક્ટોબર થી ૫ જાન્યુઆરી દરમિયાન યોજાનાર સાતમાં તબક્કાના સેવાસેતુમાં ૬૩ કાર્યક્રમ યોજાશે. જેમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલી ૫૬ સેવાઓનો જેવી કે દિવ્યાંગ સહાય, આધારકાર્ડ, રેશન કાર્ડ, ઉજ્જવલા યોજના, આવાસ યોજના સહિત અનેક યોજનાઓના લાભ લોકોને ઘરે આંગણે મળી રહે તેવી સુવિધા ઉભી કરાઈ છે.
અરવલ્લી જીલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના ખોડંબા તથા બાયડના સાઠંબા ખાતે સેવાસેતુ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરાઈ છે. જેમાં બંને તાલુકામાં મળેલી અરજીઓનો હકારાત્મક નિકાલ કરીને પ્રથમ દિવસે સેવાસેતુ કાર્યક્રમમાં ભિલોડાના ખોડંબા ૩૧૧૭ તથા બાયડના સાઠંબામાં ૩૩૦૧ અરજીઓનો હકારાત્મક નિકાલ કરાયો

અરવલ્લી. મોડાસા
રિપોર્ટર. ભરત ઠાકોર
વરદાન ઇન્ડિયા ન્યૂઝ

Share This:-

Leave a Comment

Your email address will not be published.