ભવનના નિર્માણથી તાલુકાની જનતાને એકજ જગ્યાએથી તમામ સુવિધાઓ મળી રહેશે-પ્રભારી મંત્રીશ્રી રમણલાલ પાટકર અરવલ્લી.મોડાસા.. રિપોર્ટર.. ભરત ઠાકોર. વરદાન ઇન્ડિયા ન્યૂઝ.

कोरोना मे बेरोजगार हुऐ मजदूरो के बच्चो को पहुंचायी खाद्य सामग्री राष्ट्रीय खिलाडी संग युवा समाज सेवी रहै मौजूद पिनाहट Read More

विश्व रक्तदाता दिवस से पहले 31 पुलिस मित्रों ने किया रक्तदान लखनऊ, 13 जून :विश्व रक्तदाता दिवस से एक दिन Read More

તમામ તાલુકાના અને જીલ્લાનો કન્ટ્રોલ રૂમ રાઉન્ડ ધી કલોક શરૂ થશે પુર વાવાઝેાડા તથા અન્ય જોખમો અંગેની પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે Read More

અરવલ્લી જીલ્લા એલ.સી.બી.એ ફેકચર ગેંગ સામે ગુજરાત આતંકવાદ સંગઠિત અધિનિયમ મુજબ પ્રથમ ગુન્હો નોંધ્યો અરવલ્લી જીલ્લા માં એલ.સી.બી.પોલીસ ઉપર હુમલા Read More

Translate »