ભવનના નિર્માણથી તાલુકાની જનતાને એકજ જગ્યાએથી તમામ સુવિધાઓ મળી રહેશે-પ્રભારી મંત્રીશ્રી રમણલાલ પાટકર અરવલ્લી.મોડાસા.. રિપોર્ટર.. ભરત ઠાકોર. વરદાન ઇન્ડિયા ન્યૂઝ.

Share This:-

कोरोना मे बेरोजगार हुऐ मजदूरो के बच्चो को पहुंचायी खाद्य सामग्री राष्ट्रीय खिलाडी संग युवा समाज सेवी रहै मौजूद पिनाहट Read More

Share This:-

विश्व रक्तदाता दिवस से पहले 31 पुलिस मित्रों ने किया रक्तदान लखनऊ, 13 जून :विश्व रक्तदाता दिवस से एक दिन Read More

Share This:-

Translate »